ZAJĘCIA WAKACYJNE

  • Zajęcia wakacyjne dla grup U12 i U12 Academy

    5 funtów szterlingów
  • Trening barmkarski

    5 funtów szterlingów
  • Zajęcia wakacyjne dla grup U7 i U8

    5 funtów szterlingów